Vi på Golvcenter AB strävar efter att göra jobb som är hållbara i många år framöver.
Det gäller inte bara kvaliteten på vårat arbete utan även hållbart miljömässigt.
     
                                     

Hållbarhet
Golvcenter AB stävar efter att effektivt lägga golv och montera väggmaterial med minsta möjliga
miljöpåverkan. Detta tänkande och handlande skall prägla vår verksamhet. För att uppnå detta
skall vi:

  • Alltid beakta miljöaspekterna vid golv- och väggarbeten.

  • Involvera våra leverantörer i miljöarbetet, och välja de leverantörer som kan erbjuda dokumenterade miljöanpassade produkter så långt det är möjligt.

  • I samverkan med AB Svensk Våtrumskontroll, GVK, arbeta med normer och metoder för att minska vår miljöbelastning. 

  • Arbeta långsiktigt, målinriktat för en sund och anpassad arbetsmiljö med ständiga förbättringar tillsammans med våra anställda.

Golvläggning med kvalitet:
Det är Golvcenters policy att utifrån vår helhetssyn av våra tjänster och produkter bygga på

kvalitet. Vi strävar efter att hålla en hög och långsiktig kvalitetsnivå för att uppnå vårt mål
- en nöjd kund.

  • Inom företaget gäller egna generella åtgärder och rutiner för att uppnå rätt kvalitet, att efterleva de regler och riktlinjer som fastställs inom företaget. 

  • Vi ska ha en grundsyn på kvalitet - miljö som genomsyrar vårt arbetssätt och utgör en naturlig del av det dagliga arbetet för var och en i företaget.

  • Att alltid ge korrekt förslag om åtgärder för ett gott resultat utifrån de förutsättningar som finns. 

  • Att alltid utföra ett bra arbete så vi kan nå upp till kundens förväntningar.

Gvk intyg

GVK är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med
vattenskador i Svenska våtutrymmen.

Genom GVK har byggherrar, förvaltare, entreprenörer och
villaägare samordnat sin kunskap och erfarenhet om hur ett fackmässigt våtrum ska utföras.
Vi är GVK-auktoriserade.